SEB-aktiens utveckling 2007-2011

SEB-aktiens utveckling 2007-2011

SEB-aktien har gjort en resa under de senaste fem-sex åren. På sommaren 1997 toppade SEB-aktien (A) på över 125 kronor. I och för sig var hela börsen högt värderad och så också många andra tillgångsslag. Men om man köpte SEB på denna nivå så har man fått vänta länge… och får vänta ännu.

SEB-aktien föll tillbaka ganska rejält redan innan finanskrisen på hösten år 2008. Aktien var nere på 60-70 kronor innan finanskrisen. Men på hösten formligen rasade aktien ned till som lägst 20 kronor. Den minnesgode kommer ihåg att Swedbank hade ännu värre problem än SEB.

SEB steg sedan brant till ca 40 kronor under första halvåret 2009. Nästa högre topp för SEB A kom i januari i år då aktien låg på över 60 kronor. Därefter har den som lägst varit nere på under 32 kronor dvs nästan en halvering. En viss rekyl upp senaste veckan och den ligger nu på runt 36. Givet hur deet ser ut i Grekland med flera ställen är frågan om inte bankaktierna och då också SEB ska ned en bit till. Hösten lär visa hur det blir.

Mer om risker med banker och bankaktier

/Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.