Hushållens bostads- och konsumtionslån ökar

Riksbanken sänkte ju reporäntan ned till noll häromveckan. Tidigare har man hållit emot räntesänkningar just mot bakgrund av de svenska hushållens skuldsättningsgrad. Och det har inte blivit bättre.

Stig Björne

Den senaste räntesänkningen har inte slagit igenom ännu men redan tidigare – under september var den årliga tillväxttakten (notera att det just är takten på ökningen) för hushållens sex procent, vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med i augusti. Av den totala utlåningen stod bostadslån utgör 81 procent utav den totala utlåningen till hushållen och uppgick i september till 2 443 miljarder.

Totalt uppgick hushållens lån hos MFI till 3 019 miljarder kronor. Det är en ökning med 155 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Jämfört med föregående månad är det en ökning på närmare 16 miljarder.

Bostadslånen hade en årlig ökning på 136 miljarder. Hushållens genomsnittliga bolåneränta på nya avtal var oförändrad under september och uppgick till 2,15 procent. Den rörliga räntan sjönk från 2,11 procent i augusti till 2,10 procent i september.

Hushållens konsumtionslån uppgick i september till 180 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 5,2 procent.

Ränta och tillväxt, utlåning till hushåll

Ränta, hushållens nya låne-avtal

Ränta, hushållens nya bolåne-avtal

Tillväxt-takt, utlåning till hushåll

Ränta, icke-finansiella företags nya låneavtal

Tillväxt-takt, utlåning till icke-finansiella företag

Sept-13

2,96%

2,73%

5,0%

2,91%

1,0%

Aug -14

2,41%

2,15%

5,6%

2,23%

3,5%

Sept-14

2,35%

2,15%

5,7%

2,18%

3,2%

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.