Förändringen av KPI -inflationen på minus

Förändringen av KPI – eller inflationstakten – låg på minussidan i november, -0,2 procent. Sedan förra månaden har inflationen minskat från -0,1 procent, KPI föll med 0,1 procent. Däremot är takten enligt KPI med fast ränta (KPIF) 0,6 procent i november.

Stig Björne

Till månadsförändringen bidrog prissänkningar på utrikes flygresor (-17,5 procent), paketresor (-10,3 procent), drivmedel (-1,8 procent) och räntekostnader (-1,7 procent) som påverkade 0,1 procentenhet nedåt vardera.

Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var -0,2 procent i november, vilket är en nedgång från föregående månad då den var -0,1 procent. Störst påverkan på nedgången på ett års sikt hade minskade räntekostnader och lägre priser på el. På uppsidan var det höjda hyror samt prishöjningar på livsmedel och alkoholfria drycker som spelade in.

KPI för november 2014 var 313,56 (1980=100). En inflationsjusterad hundralapp från 1980 motsvarar alltså 313 kronor idag år 2014.

KPIF med fast ränta uppgick alltså till 0,6 procent i november 2014. KPIF mäter den underliggande inflationen.

HIKP som är ett index för att jämföra inflation inom EU pekar på att inflationstakten  i Sverige var 0,3 procent i november 2014. Från oktober 2014 till november 2014 sjönk priserna med 0,1 procent enligt HIKP. Under samma period föregående år sjönk konsumentpriserna med 0,1 procent enligt HIKP. Inflationstakten för EU var då 0,5 procent, medan den var 0,4 procent för EMU-länderna. I jämförelse var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 0,3 procent i oktober 2014. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 0,3 procent för EMU-länderna i november 2014.

HIKP för november 2014 var 114,37 (2005=100). Hundralappen är numera 114 kronor således.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.