Tungt för ekonomin i Ryssland

Det har inte varit någon positiv ekonomisk utveckling i Ryssland sedan i våras. Konflikten i Ukraina och de därpå följande sanktionerna börjar märkas för gemene man och även i näringslivet. Detta kopplat till att oljepriset mer eller mindre ”gått genom golvet” … Läs mer

Förändringen av KPI -inflationen på minus

Förändringen av KPI – eller inflationstakten – låg på minussidan i november, -0,2 procent. Sedan förra månaden har inflationen minskat från -0,1 procent, KPI föll med 0,1 procent. Däremot är takten enligt KPI med fast ränta (KPIF) 0,6 procent i november. … Läs mer

Riksgälden: Fortsatt underskott – svenska statsbudgeten fortsätter att ligga på minus

Den svenska statsbudgeten fortsätter att ligga på minus de kommande två åren. Det visar siffror från ”Statsskuldsmyndigheten” Riksgälden. Anledningen till det är att man bedömer att den ekonomiska tillväxten blir svagare än tidigare prognosticerat. Stig … Läs mer

BNP – Hur svensk ekonomi utvecklar sig är oklart

Prognoserna framåt har skrivits ned något mot bakgrund av osäkerheten i omvärlden, allt från Ukrainakrisen, utvecklingen i södra Europa och ett Tyskland som går mindre bra med mera. Stig Björne Det tredje kvartalet 2013 ökade Sveriges BNP med 2,1 procent i … Läs mer

Stig Björne: Tudelad arbetsmarknad enligt Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet har presenterat sin senaste rapport om lönebildningen på svensk arbetsmarknad. I denna pekar man på att arbetsmarknaden blir allt mer tudelad mellan de som är fast etablerade på arbetsmarknaden och de som inte är det. Ett problem som – … Läs mer

SCB: Inflationen ökar

SCB meddelade häromdagen att inflationstakten ökar. Det är i och för sig sant men man måste nog modifiera det något. Inflationstakten i den svenska ekonomin var -0,1 procent i oktober (deflation) men det är ändå en ökning då takten var -0,4 procent i september … Läs mer

Barometerindikatorn: Under oktober ökade indikatorn med 2,8 enheter

Den så kallade Barometerindikatorn som mäter temperaturen i svensk ekonomi och inte minst riktningen har presenterats av Konjunkturinstitutet. Under oktober ökade indikatorn med 2,8 enheter, från 101,5 i september till 104,3. Det är den hösta nivån sedan … Läs mer

Konjunkturinstitutet kommenterar budgeten

Konjunkturinstitutet har lämnat kommentarer till Regeringens budget som ska klubbas i december. Man bedömer bland annat att reformerna inom arbetsmarknadspolitiken leder till lägre arbetslöshet – men med brasklappen ”i den utsträckning deltagare i nya program … Läs mer

Hushållens bostads- och konsumtionslån ökar

Riksbanken sänkte ju reporäntan ned till noll häromveckan. Tidigare har man hållit emot räntesänkningar just mot bakgrund av de svenska hushållens skuldsättningsgrad. Och det har inte blivit bättre. Stig Björne Den senaste räntesänkningen har inte slagit … Läs mer

Överenskommelse med EU om strukturfonderna

Till slut så har Sverige och EU-kommissionen kommit överens om fortsättningen av de olika strukturfonderna med mera genom den så kallade Partnerskapsöverenskommelsen. Överenskommelsen är i praktiken en överenskommelse om hur och till vad (övergripande) … Läs mer

Konjunkturavmattning?

ALMI har presenterat sin undersökning kring utlåningen från bankernas lokalkontor till små och medelstora företag. Och både bankerna och företagen ser en avmattning i konjunkturen. Antalet som tror att konjunkturen kommer att försvagas ökar både bland … Läs mer

Eurostat om konvergenskriterierna

EU:s statistikmyndighet Eurostat har presenterat en sammanställning om läget i medlemsländerna vad gäller det så kallade konvergenskriterierna (statsskuld, budgetunderskott bland annat). Tydligt i detta är hur de flesta EU-länderna fortsätter att plågas av … Läs mer

Regeringens budgetproposition – Nådiga luntan 2014

Nu har Regeringen presenterat den nådiga luntan som Regeringens budgetproposition kallas. Det parlamentariska underlaget som stödjer budgeten är i praktiken ungefär detsamma som för Alliansens sista fyra år. Stig Björne Även då var Sverigedemokraterna … Läs mer

Varför sjunker inte boräntan mer?

Det blir allt billigare för bankerna att låna pengar. Trenden får upplåningsräntorna (kostnaden för bankerna) har varit sjunkande en längre tid. Många banker har också sänkt räntorna men inte i närheten av vad deras egna kostnader har minskat (framför allt gör … Läs mer

Spelar bolagsskatten roll?

Vilka faktorer driver produktion och investeringar? Frågan är klassiska och det finns en rad olika förklaringsmodeller och påverkande faktorer; kompetens, infrastruktur, lagstiftning, skatter med mera. Just skattefrågan är aktuell då bland annat Sverige har … Läs mer

Bistrare tider? – Ekonomisk prognos

Den nya Regeringen har presenterat sin ekonomiska prognos för de närmaste åren. Och man säger att ”bordet är tomt” eller något åt det hållet och att det kommer att dröja lång till innan man når överskottsmålet. Varje satsningen måste finansieras ”krona för … Läs mer

OECD om Sveriges framtida möjligheter

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har genomfört en utvärdering av innovationsklimatet i Sverige (en del annat ingår också) och man har kommit med en del slutsatser och rekommendationer till Sverige. Stig Björne Det kan ju vara intressant såhär … Läs mer

Ett steg närmare en statsbudget

Nu börjar det klarna hur skattehöjningarna blir för nästa år. Vänsterpartiets partistyrelse har godkänt den del i budgeten som har med skatteförändringar att göra – och det är i princip bara skattehöjningar med undantag för en mindre sänkning av skatten för … Läs mer

De offentliga finanserna

SCB har presenterat de officiella siffrorna för hur Sverige – eller den svenska offentliga ekonomin – står sig i relation till konvergenskriterierna. Den offentliga svenska förvaltningens finansiella sparande uppgick till -50 miljarder kronor år 2013 enligt … Läs mer

3000 miljarder kronor i lån

Så mycket hade de svenska hushållen i lån från banker och andra finansinstitut under augusti 2014. Ser man till den årliga ökningen så var den (från augusti 2013) så var den drygt 150 miljarder kronor eller 5,6 procent. Stig Björne Den senaste månaden var … Läs mer