Tungt för ekonomin i Ryssland

Det har inte varit någon positiv ekonomisk utveckling i Ryssland sedan i våras. Konflikten i Ukraina och de därpå följande sanktionerna börjar märkas för gemene man och även i näringslivet. Detta kopplat till att oljepriset mer eller mindre ”gått genom golvet” gör att det statsfinansiellt börjar se tungt ut.

Stig Björne

Oljepriset föll till knappt 60 amerikanska dollar per fat. Den ryska valutan rubeln är översåld och är nu på en nivå som skulle motsvara ett oljepris på 25 amerikanska dollar per fat olja enligt East Capital. Börsen faller och den ryska valutan rubeln störtdyker. Nära en halvering mot dollarn under året, det påverkar importpriserna dramatiskt på sikt.

Vidare har centralbanken höjt räntan i syfte att stärka rubeln – men det får även till effekt att det blir dyrt att låna för invånare och företag. Det känns igen från den svenska krisen i början på 1990-talet.

East Capital som har en Rysslandsfond resonerar i en analys om marknaden har nått botten och man besvarar frågan med att:

”Vi är inte helt säkra på om marknaden ännu nått botten, men känner oss trygga i att den kan återhämta sig när oljepriset väl stabiliseras eller – än bättre – stiger.”

Vidare säger man att situationen i Ukraina spelar in. Man pekar på december 2008 när oljan hade rasat från 140 till 40 dollar och rubeln försvagats med 35 % på mindre än sex månader, men vände redan i januari 2009.

Frågan är då oljepriset och Ukrainakonflikten på kort sikt för att stabilisera situationen.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.