Stockholmsbörsen på nedgång

Stig Björne, 191 × 276Det har varit rätt stor dramatik på börsen de senaste veckorna. Missmodet på marknaden har kommit tillbaka rejält under senare tid inte minst har det visat när olika länder har sålt sina statsobligationer. Till och med Tyskland har fått se räntorna på statsobligationerna stiga och man lyckades inte heller sälja alla obligationerna denna vecka.

I Di  står att läsa att de samlade skulderna i EU uppgår till 94.000 miljarder kronor, en siffra som har fortsatt att stiga även under 2011. Exakt hur stor ökningen är kommer att summeras i officiell EU-statistik om någon månad. Om årets underskott läggs till innebär det en fördubbling av skuldbördan sedan år 2010.

Misshushållning av offentliga finanser är en starkt bidragande orsak till att skuldberget vuxit i så snabb takt. På Irland har statsskulden ökat från 40 till 100 procent av BNP på bara några år. För Italien har statsskulden ökat från 105 procent av BNP till 120 procent från år 2008.

Allt detta påverkar givetvis utvecklingen på aktiekurserna då man ser fallande tillväxt, åtstramningar och allmän oro. SEB-aktien är ned till under 35 kronor, Volvo under 70 kronor och Stockholmsbörsen som helhet har backat ca 25 procent i år. Bara för någon veckan sedan hade fallet stoppat upp vid 18 procent.

/Stig Björne

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.