Standard & Poor – Sänkta kreditbetyg för flera länder

Standard & Poor

I fredags sänkte kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s nio av de 16 euroländernas betyg, bland annat sänkte man Frankrikes betyd med ett steg till AA+ från AAA. Sju betyg lämnas orörda. Det meddelade Stadart & Poor i ett pressmeddelande som skickades sent på fredagskvällen.

Foto: TopNews

Vissa länder åker på rejäla nedgraderingar, kreditbetygen sänks med två steg för Cypern, Italien, Portugal och Spanien och ett steg för Österrike, Frankrike, Malta, Slovaken och Slovenien. De kreditbetyg som är oförändrade är för Belgien, Estland, Finland, Tyskland, Irland, Luxemburg och Nederländerna.

Vidare menar Standard & Poor´s att utsikterna framåt för 14 av de 16 länderna är negativa. De länder som tas bort från listan med negativa framtidsutsikter är Tyskland och Slovakien. De länder som ges negativa långsiktiga utsikter är Slovenien, Nederländerna, Luxemburg, Österrike, Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Malta, Portugal och Spanien. Man (Standard & Poor) meddelar att beskedet har baserats på bedömningen att de insatser och initiativ som har tagits under de senaste veckorna. Man menar att de politiska insatser inom EU kan visa sig vara en otillräckliga för att hantera de nuvarande och uppseglande finansproblemen i eurozonen.

Standard & Poor säger i pressmeddelandet; ”Som vi ser det inkluderar stressen följande: 1) kreditåtstramningar, 2) ökade riskpremier för en allt större grupp av obligationsutfärdare i eurozonen, 3) en samtidig strävan att minska skuldbördan hos både stater och hushåll, 4) avtagande tillväxtutsikter, och 5) en öppen och utdragen dispyt bland europeiska politiker angående hur dessa utmaningar ska hanteras”.

Kreditvärderingsinstitutet nämner EU-toppmötet den 9 december, inför vilket länderna sattes på nedgraderingslistan, och anser att både resultatet därifrån och åtföljande uttalanden från politiker tycks otillräckliga för att hantera situationen. Desto mer positiv är Standard & Poor´s till ECB, som hanterat krisen väl genom bland annat lättade krav på panter, och framför allt underlättat för regionens banker att finansiera sig kortsiktigt.

För de länder S&P bekräftar betyget för, bland annat Tyskland, anges att de tycks mer motståndskraftiga givet deras relativt starka finanser, bland annat mindre skuldsatta privata och offentliga sektorer. Avslutningsvis konstaterar S&P att eurozonländerna kvarstår på relativt höga nivåer, med undantag för Portugal, Cypern och Grekland.

Pressmeddelandet för hela zonen åtföljdes strax efter klockan 23 av ett separat för vardera Frankrike och Tyskland. I det om Frankrike motiveras sänkningen till AA+ och de negativa utsikterna, och i det om Tyskland motiveras varför landet fortsatt åsätts AAA, stabila utsikter samt tas bort från varningslistan för negativa utsikter. Enligt di.se försökte president Nicolas Sarkozy dämpa skadeverkningarna genom att skicka fram premiärminister Francois Fillon för att ingjuta förtroende i väljarna. ”Kreditbedömare är användbara barometrar, men de avgör inte Frankrikes politik”, sade de franske finansministern.

Så sent som i december ska den franske presidenten ha sagt: ”Om vi förlorar trippel-A:t är jag död.” Frankrike står inför presidentval i april och det blir svårt att argumentera att han är den ende som kan rädda Frankrike från ekonomisk härdsmälta.

Man skulle kunna tro att detta är en del i ett negativt börsscenario. Sänkta kreditbetyg för flera euroländer innebär ett hårt slag mot eurozonens krisfond EFSF, vars betyg också är i farozonen. Eurozonen är dock fast besluten att skydda fonden från kreditsänkning, sade chefen för Eurogruppen efter att Standard & Poor’s sänkt betygen för nio länder.

USA – som fick sänkt kreditbetyg i höstas – tycks dock inte ha drabbats särskilt hårt av detta. Den som lever får se.

/Stig Björne

 

 

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.