Hur går det med Sverige?

Stig Björne, Swedbank

Swedbank kom med sin bedömning av det ekonomiska läget och det pekade nedåt även om det inte var någon katastrof som utmålades (om inte X och X händer förstås).

Man bedömde att risken för den totala nedgången till runt fem procent. Nordeas bedömning av vad som hände sista kvartalet är att man tror att ekonomin krympte med en procent under.

KI (Konjunkturinstitutet) ser risk för nolltillväxt helåret 2012 och statliga bolåneinstitutet SBAB räknar med en ny räntesänkning om tre veckor. Vidare tror Bolåneinstitutet SBAB tror att det fjärde kvartalet var ännu svagare än vad Nordeas siffror gör gällande. SBAB:S chefsekonom Tomas Pousette säger att:

”När mycket av statistiken för fjärde kvartalet förra året nu publicerats, så ser BNP ut att varit riktigt svag. Vi bedömer att BNP-tillväxten från fjärde kvartalet 2010 troligen stannade vid cirka 1 procent och att BNP minskade med cirka 2 procent från tredje till fjärde kvartalet 2011”.

Igår torsdag presenterade KI (Konjunkturinstitutet), en månadsbarometer som var något sämre än väntat för januari. Framför allt backade förtroendeindikatorn hos näringslivet medan de svenska hushållen var mindre negativa om framtidsutsikterna.

Arbetslösheten steg i december enligt SCB:s månadssiffra, säsongsrensat ligger den nu på 7,5 procent. Paradoxalt nog ökade sysselsättningen med det förklaras av att utbudet av arbetskraft ökade. Mera SCB-statistik, överskottet i den svenska handelsbalansen minskade till 2,8 miljarder kronor från 8,9 (!) miljarder samma månad 2010, vilket var sämre än analytikernas förväntningar. Importen var ungefär oförändrad medan exporten krympte, vilket ju är ett tecken på att konjunkturen på våra exportmarknader är på väg ned.

Vad gäller räntan så menar både SBAB och Nordea att Riksbanken sänker räntan från dagens nivå 1,75 procent vid mötet om tre veckor. ”Riksbanken väntas justera ned sina prognoser och vi räknar alltjämt med att reporäntan sänks i februari och därefter till 0,75 procent i september”, skriver Nordea. Om det uppfylls är det en rejäl sänkning på tre kvartal, hela en procentenhet.

KI å sin sida menar att tillväxten kan utebli under 2012, uppger nyhetsbyrån Direkt. Enligt KI:s prognoschef Jesper Hansson gör den svaga avslutningen på fjolåret och inledningen på 2012 att tillväxten för helåret ”börjar närma sig nollan”. KI:s prognos från december lyder på en tillväxt om 0,6 procent 2012. Jesper Hansson tror dock att det ljusnar längre fram och pekar bland annat på att europeiska centralbankens treårslån med obegränsad tilldelning minskat risken för en kreditåtstramning.

Ja, klart är väl att räntan kommer att sänkas under året. Frågan är hur mycket. Exporten minskar, BNP blir runt nollan och det stora frågan är hur det påverkar börsen?

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.