Börsen i januari 2012

Stig Björne, Stockholmsbörsen

Vissa månader brukar statistisk vara starkare än andra. Och januari brukar vara en hygglig månad på börsen. Årets uppgång rör sig runt sex-sju procent och är den bästa på länge, på 15 år enligt di.se.

Foto: Wikimedia Commons, Stockholmsbörsen

Flera av storbolagen ligger bakom den totala uppgången (dock inte Ericsson som inte gått särskilt bra minst sagt). Aktier som däremot har gått bra är Stora Enso, Lundin Mining och SSAB har bidragit till utvecklingen.

Nedgången förra året på 14,5 procent har börjat jämnas ut i och med uppgången under januari månad.  Det breda indexet på Stockholmsbörsen – OMXSPI har stigit med runt sex procent hittills.

Det är ingen liten uppgång som Stora Enso och Lundin Mining står för under januari, runt 30 procent. Andra stora bolag som haft stora uppgångar i januari är Volvo och SSAB båda har gått upp runt 20 procent i januari.

Två andra vinnarbolag i januari är stålbolaget SSAB och fordonskoncernen Volvo vars aktier har stigit med kring 20 procent på en månad. Ser man till Stockholmsbörsen till sin helhet är det Catena som gått allra bäst med en uppgån runt 60 procent. PSI Group  (IT) och Hemtex tillhör de bolag som gått bäst med kurser som stigit med mer än 40 procent.

På en sällsynt stark januaribörs tillhör olje- och gasbolaget PA Resources, it-säkerhets-bolaget Fingerprint Cards och bioteknikbolaget Epicept de stora förlorarna.

Januari sägs ofta vara en bra månad för börsen. Men att index stiger med så mycket som 6 procent tillhör inte vanligheterna. Börsen har dock bara stigit med 6 procent (eller mer) fyra gånger sedan 1991 eller mer. I snitt har börsen stigit med knappt 2 procent i januari under perioden 1991-2012.

Bäst var januari 1994 då börsen gick upp med 14 procent. Den sämsta januarimånaden under perioden var år 2008. Börsen föll då med att dyka 12,1 procent.

Stockholmsbörsen, januari 1991-2012
Month Value +/- %
1991-01 56,30 11,66
1992-01 56,03 5,42
1993-01 51,82 -2,50
1994-01 92,18 14,00
1995-01 86,85 2,71
1996-01 101,55 1,55
1997-01 149,10 7,00
1998-01 182,86 3,31
1999-01 200,66 2,26
2000-01 334,01 2,25
2001-01 303,88 5,65
2002-01 225,13 -5,82
2003-01 144,09 -3,66
2004-01 205,71 5,94
2005-01 229,96 0,68
2006-01 307,27 1,44
2007-01 386,67 3,26
2008-01 309,17 -12,13
2009-01 192,27 -5,85
2010-01 301,62 0,71
2011-01 364,81 -1,01
2012-01 325,86*  6,13*

Källa: Nasdaq OMX och Infront.

Februaribörsen har fortsatt gått bra och Stockholmsbörsen är hittills i år upp med runt nio procent.

Man undrar hur längre kan de fortsätta innan det går ned?

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.