Gruvbolagen går åt olika håll

Resultaten för två stora svenska gruvbolag med betydande verksamhet i Sverige har kommit, LKAB, ägt av svenska staten och Boliden som är noterat på Stockholmsbörsen.

LKAB redovisar ett resultat före skatt på 3.269 miljoner kronor (1.268) för det fjärde kvartalet 2011. Boliden resultat före skatt uppgick till 1.045 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2011 (1.876).

Rörelseresultatet var LKBA var 3.140 miljoner kronor (1.139) och för Bolidens 1.075 miljoner kronor (1.942). Marknadens förväntningar på Boliden låg på 1.289 miljoner kronor.

LKAB har ett betydligt bättre resultat än året innan som – enligt dem själva – beror på både prishöjningar och ökade leveranser. LKAB:s vd Lars-Eric Aaro menar att den finansiella oron inte påverkad LKAB:s försäljning men att vissa kunder skjutit fram leveranser. För första delen av 2012 så ser han att leveranserna ska ske i ”normal” omfattning. Flytten av Kiruna belastar resultatet med drygt 1,2 miljarder kronor. Vilket var i stort sett lika mycket förra året. Det är uppenbarligen inte billigt att flytta en stad.

LKAB:s omsättning ökade med 8 procent till 8.675 miljoner kronor (8.056). En vinst på drygt 3,2 miljarder på den omsättningen kan de flesta företag bara drömma om. Bolagets föreslås dela ut 5 miljarder kronor till svenska staten vilket är lika mycket som föregående år.

För kollegan Boliden pekar kurvorna något nedåt. Både resultatet och omsättningen minskar. Försäljningen uppgick till 9.716 miljoner kronor för perioden (10.120).

”Försämringen förklaras av ökade investeringar, 387 miljoner kronor, och ökat rörelsekapital, framförallt lager”, skriver Boliden. Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kronor per aktie för helåret.

/Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.