Nedåt för SAS

Fortsatt tungt för flygjätten SAS. Förlusten för fjärde kvartalet skrevs till drygt 2 miljarder kronor (-2.077 miljoner kronor jämför med förra årets -464). Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på i genomsnitt -2.056 miljoner kronor, enligt SME Direkt. Omsättningen uppgick till 10.164 miljoner kronor för perioden (10.559).

En sak som starkt påverkat att resultatet är negativt är de engångsposter som netto uppgår till över två miljarder kronor. En stor del av detta är nedskrivningen av värdet i charteroperatören Spanair.

SAS föreslår ingen utdelning och förra året var det ingen utdelning heller. För att komma tillrätta med den svaga lönsamheten ska SAS skynda på åtgärderna inom ramen för sparprogrammet 4Excellence. Atgärderna inom ramen för paketet ska spara motsvarande 5 miljarder kronor under 2012-2013.

Neddragningar kommer att göras inom administration – bland annat ska man minska denna med 300 tjänster. Vidare har SAS många fackförbund ställt ut löften om besparingar motsvarande 1 miljard kronor för perioden 2012-2013.

Resultateffekten för samtliga sparåtgärder under 2012 bedöms uppgå till cirka 2 miljarder kronor. Vidare säger SAS att inför 2012 står bolaget inför ett svårbedömt läge med anledning givet den ekonomiska utvecklingen i världen. Samt att kapaciteten på marknaden ökar (mer konkurrens från t ex Norweigan) och att priset på flygbränsle kan påverka. Man har ju sett att priset på bensin, diesel etc har gått upp.

På den positiva sidan ökade SAS passagerartrafik och kabinfaktorn gick upp till 66 procent. Under januari 2012 hade SAS 1,6 miljoner passagerare, en ökning med 5,5 procent jämfört med januari år 2011.

Allt är inte mörkt med andra ord. Men SAS står inför några rejäla utmaningar även fortsatt. En annan fråga är hur svenska staten ser på sitt ägande då det inte är osannolikt att SAS någon gång framåt behöver ägartillskott.

/Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.