Lånefest i Europa

ECB lånar ut...

Så kom då Europeiska Centralbankens andra treårslån med obegränsad tilldelning. Inte mindre än 800 banker lånade upp motsvarande 4.670 miljarder kronor. Enligt analystiker var beloppet något större än väntat.

Treårslån nummer ett kom strax före årsskiftet och då lånade bankerna i Europa 489,5 miljarder euro från den Europeiska . Då valde 523 banker att nappa på det förmånliga erbjudande. Nu deltog 800 banker, vilket tyder på att det stigma som eventuellt förknippats med att utnyttja ECB:s krislån försvunnit.

Den europeiska centralbanken lånade ut inte mindre än 529,5 miljarder euro, motsvarande 4.670 miljarder kronor, på tre år. Det meddelade ECB på onsdagsförmiddagen. Förväntningarna låg något lägre på 470-490 miljarder euro. Svenska Handelsbanken tror att en stor del av lånen kommer att användas för att betala tillbaka andra typer av lån i centralbankssystemet.

”Vår tolkning är att huvudsiffran innehåller omkring 300-350 miljarder i ’nya’ pengar och 200 miljarder i ’gamla pengar’ (refinansiering av förfallna repolån)”, skriver banken i en kommentar. Börsen stod initialt och stampade efter beskedet. Också på ränte- och valutamarknaderna var rörelserna begränsade.

Treårslån mummer ett har pekats ut som en viktig orsak till börserna kraftiga uppgång sedan årsskiftet och till räntenedgången i skuldkrisländer som Italien och Spanien. Således att likviditeten har drivit börserna.

Enligt Nordeas chefsanalytiker som uttalar sig till i frågan så menar han att det är upplagt för ytterligare ”riskaptit på marknaderna” efter att ECB:s andra tilldelning av 36-månaderslån LTRO uppgick till 529,5 miljarder euro. Det

”Det verkar paradoxalt att hög efterfrågan på centralbankens likviditetsfacilitet ska ses som positiv, men med tanke på de positiva effekterna på risksentimentet efter den första treåriga LTRO-tilldelningen förväntar vi klart att den ytterligare likviditetstillförseln kommer att ge ytterligare bubblor till festen”, skriver Matzen.

Man kan undra hur länge festen håller på om den i första hand drivs av likviditet och ”nytryckta pengar”. Men den kanske kan hålla på under detta år. Samtidigt så pekar BNP-kurvor nedåt – åtminstone i Europa.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.