Konjunkturen i Europa

Det går dåligt på arbetsmarknaden i Europa. Arbetslösheten i EMU-området steg i februari till den högsta nivån på 15 år. Nivån och utvecklingen är emellertid inte homogen utan skiljer rejält mellan länderna. Samtidigt så bidrar den förhållandevis dyra oljan till att priserna på energi hålls uppe.

I februari steg arbetslösheten i Euroländerna till 10,8 procent från 10,7 procent i januari. Det meddelade EU:s statistikmyndighet Eurostat på måndagen. Arbetslösheten har stigit i stort sett varje månad under ett års tid. Länderna har inte haft så hög arbetslöshet sedan år 1997. Givet de inbromsande ekonomierna och åtstramningarna är det stor risk att arbetslösheten fortsätter öka, framför allt i sydeuropa.

Enligt JP Morgan så räknar med man fortsatta rejäla ökningar. ”Vi räknar med att den fortsätter upp, till 11 procent vid årsskiftet. Jobb ska bort i den offentliga sektorn, inkomsterna sjunker och konsumtionen är svag. Konjunkturutsikterna är negativa och det kommer att förvärra arbetslösheten” säger man till nyhetsbyrån Bloomberg.

Det land som har den högsta arbetslösheten är Spanien, man leder med svårslagna 23,6 procent. Då ska man komma ihåg att inte ens under den långa perioden av tillväxt och förhållandevis god konjunktur i Spanien har arbetslösheten sett nivåer under 10 procent. I Tyskland ligger den på 5,7 procent, vilket är den lägsta nivån 20 år. Frågan är hur länge den tyska arbetsmarknaden, som överraskat stort under krisen, kan fortsätta att utvecklas positivt. Lägst arbetslöshet av Euroländerna har Holland, Österrike och Luxemburg.

I februari var inflationen i eurozonen 2,6 procent. Samtidigt biter sig inflationen kvar på nivåer en bit över centralbanken ECB:s mål om ”nära men under 2 procent”. Starkt bidragande till detta är det förhållandevis höga oljepriset. Olja ingår indirekt, exempelvis via transportkostnader, i många olika typer av varor och tjänster och ett uthålligt högt pris riskerar att skapa inflation. På 1970-talet så var oljeprischocker orsak till både det ena och det andra i eländesväg bland OECD-länderna. Priset på Nordsjöolja har uppgått till mer än 120 dollar fatet sedan mitten av februari. I euro har priset nått rekordnivåer under vintern i nominella termer.

Capital Economics formulerar det såhär i ett nyhetsbrev. ”Också där arbetsmarknaderna är motståndskraftiga kommer envist hög inflation att dämpa köpkraften och försiktiga konsumenter kommer att spara mycket av sina inkomster. Det här tyder på att hushållens konsumtion kommer att fortsätta sjunka.” Det känns ju inte direkt som några tecken på en begynnande europeisk högkonjunktur direkt.

Stockholmsbörsen har under mars gått i sidled, lite upp och lite ned. Den tycks stå och väga tills efter utdelningssäsongen är över, eller så föranleder det kanske ett tryck nedåt ytterligare på börsen.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.