Stig Björne: SCB räknar inkomstfördelning på nytt sätt

Stig Björne Statistiska Centralbyrån har gjort en intressant undersökning på temat inkomstfördelning vilket ger lite nya perspektiv på utjämning. Man har räknat på värdet av vad en medborgare använde för välfärdstjänster. I det omfattas skola/utbildning, vård, barnomsorg, äldreomsorg med mera.

Genom att titta på även annat än den disponibla inkomsten och räkna med värdet av de välfärdstjänster hushållen använder, får Statistiska Centralbyrån fram en annan bild än den traditionella. I den ”nya” bilden blir inkomstfördelningen något jämnare, mätt som Gini-koefficienten (ett slags mått på hur ekonomiskt jämlikt ett samhälle är).

SCB har ställt sig frågan vad som händer om man tar hänsyn till hushållens användning av välfärdstjänster när man studerar inkomstfördelningen i samhället?

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.