Sveriges ekonomi oväntat klen enligt Konjunkturinstitutet

Tillväxten i Sveriges ekonomi fortsätter att vara svagare än normalt enligt konjunkturinstitutets barometerindikator som föll under årets andra kvartal. Den ligger nu fyra enheter under det historiska genomsnittet. Hemmamarknaden går sämre än exportmarknaden.

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.