Stig Björne: Konkurser augusti 2012

I augusti 2012 gick 506 företag i konkurs (inkl enskilda firmor) jämfört med 435 företag augusti 2011, en ökning med 16 procent. Antalet anställda i företag i konkurs ökade med 37%, 1 884 personer under augusti 2012 jämfört med 1 379 personer augusti 2011. / Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.