Stig Björne: Regeringen satsar på jobb, vägar och forskning

Alliansen satsar i budgeten för år 2013 23 miljarder kronor och året därpå 2014 ytterligare 27 miljarder kronor för att stimulera tillväxten, enligt finansministern. Medlen ska gå till att få bort flaskhalsar i infrastrukturen, till intressant forskning och för att göra det lättare för ungdomar att få anställning. / Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.