Stig Björne: Internationalisering av småföretag genom Exportrådet

Exportrådet erbjuder stöd till småföretag som vill exportera. Stödet omfattar hela processen från exportinformation till säljstöd och marknadsstöd i landet dit företaget vill exportera. Exportrådets regionala exportrådgivare engageras på utlandskontore. / Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.