Stig Björne: Bemanningsföretagen är smörjmedel

Bemanningsföretag förmedlar ingenjörer, jurister, ekonomer, redaktörer och andra typer av specialister. Företagen genomför rekrytering, ledarskapsutveckling, kompetensutveckling, outsourcing och coaching. Arbetsgivarna ser allt oftare fördelar i att hyra in personal vid tillfälliga toppar eller vakanser. Bemanningsföretagen fortsätter växa trots konjunkturnedgångar.  Bemanningsföretag var en gång i tiden olagliga, men blev tillåtna genom en ny lag 1993, skriver ”Arena för Tillväxt”. Bemanningsföretagen är numera respekterade på arbetsmarknaden och anlitas flitigt av stora bolag. / Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.