Stig Björne om rapporten: ”Näringslivets kompetensförsörjning – dags att agera!”

Nivån på arbetslösheten finns ofta i centrum i debatten. Det beror på att Sverige länge haft låga arbetslöshetssiffror, men frågan om det svenska näringslivets kompetensförsörjning förtjänar större uppmärksamhet idag och det är bråttom, menar Roland Lexén från Arena för Tillväxt i en rapport. / Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.