Stig Björne: Vi lever längre – medelålder kanske 90 år 2060!

Svenska medelåldern har ökat nästan sedan 1850-talet. Det finns undantag när svår sjukdom drabbat landet i slutet av 1910- och 1960-talet. Då bromsades männens medellivslängd. År 2011 var medellivslängden knappt 84 år för kvinnor och nära 80 år för män. Idag är 70% av kvinnorna och sex av tio män 80 år och äldre när de dör. Enligt SCB kommer dödsfallen troligtvis att förskjutas mot högre åldrar. Enligt SCB:s befolkningsprognos kan 90 år eller mer bli en vanlig dödsålder 2060. / Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.