Bostadsbyggandet kan bli en allt större flaskhals

Bostadsbyggandet i Sverige ligger historiskt sett på en låg nivå. Under de senaste åren har antalet byggda bostäder i Sverige legat runt 20 000 per år, som under de senaste 50 åren endast underskridits under några år på 1990-talet direkt efter den stora ekonomiska krisen när botten gick ur marknaden. / Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.