Konjunkturinstitutet: Hur stor blir den ekonomiska nedgången?

Stig Björne

Stig Björne

Att varslen ökar och så småningom också arbetslösheten är ingen nyhet. Varslen på arbetsmarknaden har nästan fördubblats på ett år (september månad). Det är ju definitivt ett tecken på att ekonomin håller på att bromsa.

Det känns som det blir svårt att nå upp till de prognoser som gäller för tillväxten för 2013. Nedan Konjunkturinstitutets prognoser. Troligen får man nog revidera även siffran för arbetslösheten – uppåt.

Konjunkturinstitutet prognos

Prognosjämförelse

Konjunkturinstitutets prognos jämfört med andra prognosinstituts senaste prognoser.

Konjunkturinstitutet kommenterar utvecklingen i en rapport om lönebildningen:

De närmaste åren präglas av hög arbetslöshet och låg produktivitetstillväxt i näringslivet. Löneökningar på central och lokal nivå väntas sammantaget uppgå till i genomsnitt 3 procent per år 2013—2015 och arbetslösheten minskar till 7 procent först 2015. Konjunkturåterhämtningen skulle snabbas på om lägre löneökningar backades upp av en sänkt styrränta. En snabbare nedgång i arbetslösheten försvåras dock av ökade problem för företag att hitta arbetskraft med rätt kvalifikationer.

Stig Björne

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.