SCB: Konjunkturen viker – antal nyregistrerade fordon minskar

Nu pekar de flesta kurvorna i ekonomin nedåt- dock inte börsen som stigit de senaste två veckorna. Statistik över fordonsförsäljningen har presenterats av SCB för november månad. Under november 2012 nyregistrerades 26 749 personbilar. Det är drygt fem procent färre i jämförelse med november år 2011.

Text: Stig Björne

Av de olika bränsleslagen så dominerar diesel. Dieseselbilar uppgick till drygt 65 procent av nyregistreringarna vilket är en ökning med 3,3 procentenheter jämfört med november föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol och gas stod för 2,7 procent av nyregistreringarna, jämfört med 7,4 procent under november 2011. En kraftig minskning således. Oklarheter vad gäller skatter för de olika drivmedlen och förmånsvärdena för tjänstebilarna (vad gäller bränslen) har troligen bidragit till nedgången.

I november nyregistrerades 11 787 miljöbilar. Av detta svarade dieselbilar för drygt 60 procent av miljöbilarna och etanolbilar för 2,4 procent. Andelen miljöbilar uppgick till drygt 44 procent, vilket kan jämföras med 39,9 procent samma månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon. Totalt sett har det blivit fler miljöbilar alltså.

65 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 32 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för resterande 34 procent. Av de nyregistrerade bilarna var 25 611 av årsmodeller från 2010–2012 och 1 138 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 19 195 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 7 554 bilar.

Nyregistrering av fordon under november 2012 fördelade på fordonsslag

Fordonslag

Nyregistreringar november 2011
Nyregistreringar november 2012
Förändring i procent
Personbilar
28 256 26 749 ‑5,3
bensin
8 424 8 119 ‑3,6
diesel
17 472 17 432 ‑0,2
etanol/etanolhybrid
1 423 305 ‑78,6
gas
664 385 ‑42,0
el
15 26 73,3
övriga
258 482 86,8
Andel miljöbilar
39,9 44,1
Husbilar (delmängd av personbilar)
163 196 20,2
Lastbilar
4 747 4 028 ‑15,1
Bussar
73 83 13,7
Släpvagnar (exkl. husvagnar)
2 458 2 035 ‑17,2
Husvagnar
164 179 9,1
Traktorer
394 359 ‑8,9
MC
589 581 ‑1,4
Mopeder klass 1
282 258 ‑8,5
Snöskotrar
1 355 1 547 14,2
Terränghjulingar
506 578 14,2
Antal miljöbilar (MB2007)
11 270 11 787 4,6

En tydlig konjunkturindikator är nyregistreringarna av lastbilar. Kom ihåg finanskrisen då marknaden för lastbilar nästan dog på kort tid. Så illa är det inte nu men man kan se en minskning under november med 15,1 procent och även släpvagnar (exkl. husvagnar) minskade med knappt 17,2 procent jämfört med samma månad föregående år. Den största ökningen stod husbilar (delmängd av personbilar) för. De ökade med hela 20,2 procent jämfört med november 2011. Snöskotrar och terränghjulningar ökande med 14,2 procent vardera. Hur det kommer sig är svårt att analysera? Det var ju vinter även i november i fjol… eller är det mer snö i år?

Text: Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.