Rivstart på börsåret

StockholmsborsenStockholmsbörsen började med en rivstart på den första börsdagen. Börsen gick upp med 2,2 procent och förklaringen ska ha varit lättnad över att USA inte föll över budgetstupet med de konsekvenser det skulle ha gett. Den amerikanska kompromissen är långt ifrån någon komplett lösning, den kommande tiden måste USA:s politiker sätta sig i nya förhandlingar.

Dagens Industri har intervjuat SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist att höja ett varningens finger.

”Jag tror det kan bli stökigt när de politiska förhandlingarna sker inför öppen ridå”, säger han.

Han pekar på att riskaptiten blir avgörande för börsutvecklingen den kommande tiden. Han ser två faktorer som är positiva för börsen:

  • USA:s ochKina ekonomier, där tillväxten rör sig i rätt riktning.
  • Centralbankerna lär i det korta perspektivet stå fast vid löften att göra vad som krävs för att stötta världsekonomin.

Samtidigt kommer åtstramningspaket i Europa och USA att tynga tillväxten. Det stora frågetecknet är hur det går för företagen.

”De jag pratar med är väldigt bekymrade inför 2013”, säger Robert Bergqvist.

Om ett parveckor börjar kvartalsrapporterna ramla in. Ger börscheferna ett räddhågset intryck kan den ljusa börsinledningen snabbt bli svart.

”Om vi fåren serie varningar och försiktighetssignaler från företagen får vi nog se en rekyl efter en kortsiktig uppgång”, säger Robert Bergqvist.

Robert Bergqvist ser att många investerare kring årsskiften har större riskvillighet och gärna vill pröva nya strategier. Han påminner dem gärna om de stora utmaningar världen står inför.

”Det finns förutsättningar för börsen att röra sig uppåt. Aktiemarknaden gillar nyheter om återhämtning i USA och Kina samt att centralbanker är beredda göra ännu mer. Det borde stötta”, säger han.

”Men med en syrefattig tillväxt kan det mycket lätt bli bakslag i världsekonomin. Vi är fortfarande mil från normaltillståndet. Centralbanker har lyft bort problem och risker på 11.000 miljarder dollar. Det är 20 gånger Sveriges ekonomi. Ibland tar vi centralbankerna för givet, men deras agerande innebär att vi är långt från normaltillståndet. Glömmer man det och rusar in på börsen är risken för bakslag stor”, avslutar han.

Det är ingen självklar resa uppåt för börsen även om början kändes som ett fall framåt. Förra året gick börsen upp runt femton procent på ganska kort tid, därefter föll den tillbaka till minusnivåer. Kan det bli samma utveckling 2013 kanske?

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.