Mer pengar till statskassan

Den totala beskattningsbara förvärvsinkomsten 2012 uppgick till 1 707 miljarder kronor enligt 2012 år taxering. Det är en ökning med ca 3 procent eller knappt 50 miljarder kronor mer än 2011.

Text: Stig Björne

För staten, kommuner och landsting betyder det att skatteunderlaget ökar. Utdebiteringen av skatter och avgifter ökade totalt sett samtidigt med närmare 8 miljarder kronor eller 1,4 procent till 562 miljarder kronor. Ökningen förklaras bland annat av en ökning av den kommunala inkomstskatten. Skattereduktionen för underskott av kapital, verkade däremot åt motsatt håll efter en ökning med närmare 7 miljarder kronor till cirka 24 miljarder kronor. Och bilden har varit likartad vad gäller beskattningen av individer – staten sänker och kommunerna höjer.

I tabellen redovisas vad som debiterats vid senast genomförda inkomsttaxeringar. Beloppen är fördelade på vissa skatte- och avgiftsslag.

Debiterade skatter med mera enligt taxeringarna 2011 och 2012, fysiska och juridiska personer, miljarder kronor, hela riket

Debiterade skatter, Stig Björne

Vad gäller juridiska personer så minskade istället den beskattningsbara inkomsten med cirka 18 miljarder kronor eller 4,2 procent till 416 miljarder kronor. För den statliga utdebiteringen av inkomstskatt så blev det 103 miljarder kronor efter en minskning med fyra miljarder kronor eller 3,6 procent.

Totalt så plussade ändå dessa två inkomstslag då ökningen av personbeskattningen var så pass mycket större.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.