Bättre utrikeshandel

Stig Björne, 150 × 274Den svenska handeln med omvärlden förbättras. För perioden oktober-december 2012 så var överskottet i bytesbalansen 62 miljarder kronor. Detta kan jämföras med samma period 2011 då överskottet uppgick till 49 miljarder kronor.

Förstärkningen i bytesbalansen kommer främst från en minskning av underskottet i löpande transfereringar och ett ökat överskott i tjänstebalansen. Tjänstebalansen gav ett överskott på 39 miljarder kronor vilket var en ökning från föregående år med fyra miljarder kronor.

Löpande transfereringar gav under fjärde kvartalet ett nettoutflöde på 15 miljarder kronor. Transfereringar brukar uppvisa säsongsvariation med större utflöden under fjärde kvartalet. Utflödet i posten har dock minskat jämfört med samma period föregående år då det uppgick till 21 miljarder kronor.

Läs mer vad gäller Betalningsbalansen, 4:e kvartalet 2012  hos SCB.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.