Stig Björne: Fler äldre pressar de offentliga finanserna på sikt

Konjunkturinstitutet, Stig Björne EkonomiMyndigheten konjunkturinstitutet har kommit med en långsiktig analys av Sveriges offentliga finanser på längre sikt. Denna visar att de de offentliga finanserna är långsiktigt hållbara. Det finns dock ett stort men och det är utvecklingen av demografin som kommer att medföra att det krävs mer resurser för att hantera allt fler äldre. 

Stig Björne

I analysen pekar Konjunkturinstutet på att det är fram till och med 2040-talet.

Man pekar på att:

”…med ett realistisk makroekonomiskt scenario och givet de antaganden som görs i Konjunkturinstitutets hållbarhetskalkyler kan hushållens skatter sänkas permanent med 1,1 procent av BNP från och med 2015 vid bibehållet offentligt åtagande”.

Samtidigt pekar man på att det är riskabelt att inteckna ett överskott som uppstår så pass långt in i framtiden.

Årliga hållbarhetsbedömningar av de offentliga finanserna ingår sedan 2011 i Konjunkturinstitutets verksamhet. I den senaste rapporten har analyserna av den långsiktiga hållbarheten vidareutvecklats och fördjupats, bland annat genom införandet av ett mer realistiskt makroekonomiskt scenario.

Läs mer i deras rapport

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.