Svensk ekonomi – Kraftigt ökad orderingång

Konjunktursignalerna i svensk ekonomi är lite hit och dit. De senaste siffrorna från SCB kring orderingången i industrin ökade i mars och uppgången var drygt 10 (!) procent jämfört med månaden innan rensat för kalendern. Tittar man bakåt till mars 2012 ökade orderingången med över elva procent korrigerat för kalendern.

Bakgrunden till den starka ökningen är bland annat stora order till annan transportmedelsindustri (lastbilar etc), som är en bransch vars produktionscykel kan sträcka sig över flera år. Även elektronikvaruindustrin hade en stor uppgång i mars. Den stora nedgången stod bensin med mera för.

Sett över hela det första kvartalet 2013 ökade industrins totala orderingång med 4,6 procent jämfört med fjärde kvartalet 2012, i säsongrensade tal. Allt detta borde tala för en ökningen av sysselsättningen på några månaders sikt – om inget oförutsett händer förstås.

Uppdelat på hemma- och exportmarknaden redovisade månadsutvecklingarna uppgångar på 19,9 respektive 3,6 procent. Årets första kvartal visade också en enad positiv utveckling för hemma- och exportmarknaden med 9,9 respektive 0,9 procent.

Den svenska industrins leveranser ökade med 1,2 procent i mars jämfört med februari i säsongrensade tal. Motsvarande jämförelse uppdelat på hemma- och exportmarknaden visade ökningar på 0,6 procent respektive 1,6 procent.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.