Restaurangbranschens omsättning ökade

RestaurangInte bara tjänstesektorn ökade omsättningen under inledningen av 2013, det gjorde restaurangernas försäljningsvolym också. Den ökade med 0,3 procent under mars, jämfört med mars 2012. Bäst gick det för kaféerna, som ökade med 5,4 procent.

Stig Björne, foto Wikimedia

Några restaurangkategorier uppvisade en positiv försäljningsvolym under mars månad, särskilt bra gick det för kaféerna (+5,4 %) och snabbmatsrestaurangerna (+4,7 %). Sett till försäljningsvolymen hittills under 2013 är det kaféerna som är den stora vinnaren, vars försäljningsvolym ökat med 6,1 procent jämfört med 2012. Försäljningsutvecklingen i löpande priser för den totala restaurangbranschen ökade med 2,0 procent i mars, jämfört med samma månad förra året.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörernas Förbund (DLF), Svensk Cater och Statistiska centralbyrån (SCB).

Visita:s och DLF:s kommentarer

”Med hänsyn tagen till hur dagarna låg i mars i år jämfört med mars 2012 så fortsätter alltså omsättningstillväxten i god takt. Tillväxttakten i mars var dock något lägre än i januari och februari i år. En viktig förklaring till detta var att tillväxten i mars 2012 var mycket stark, dvs. tillväxten i mars i år skedde från en hög nivå… Restaurangföretagens förväntningar på efterfrågan på några månaders sikt var fortsatt optimistiska i april. En klar majoritet av företagen tror på ökad efterfrågan på några månaders sikt. Det visar Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för april 2013.”

Kaféerna ökade med 5,4 procent i mars vilket var den starkaste utvecklingen bland de olika restaurangkategorierna. Snabbmatsrestaurangerna ökade sin försäljningsvolym med 4,7 procent i mars. Den kategori med lägst utveckling var personalrestauranger vars försäljningsvolym minskade med 8,0 procent.

Försäljningsutveckling mars

  Omsättning mkr, inkl moms Förändring 2012-2013 i procent
Mars 2012 2013 Värde Volym*
Total restaurangförsäljning 7 955 8 118 2,0 0,3
Hotellens restaurangförsäljning 1 173 1 154 ‑1,6 ‑3,3
Kaféer/Konditorier 422 452 7,3 5,4
Snabbmatsrestauranger 1 012 1 078 6,6 4,7
Lunch- och kvällsrestauranger 3 286 3 393 3,3 1,5
Trafiknära restauranger 622 631 1,3 ‑0,4
Nöjesrestauranger, pubar, barer 948 948 0,0 ‑1,7
Personalrestauranger 492 461 ‑6,3 ‑8,0

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för priseffekter. Samma priseffekt är använd för de enskilda kategorierna.

Försäljningsvolymen har hittills under 2013 ökat med 2,0 procent jämfört med 2012. Den enskilt högsta utvecklingen under 2013 har varit i kategorin kaféer. Försäljningsvolymen för denna kategori var 6,1 procent. Personalrestauranger är den kategori som minskat mest under 2013, -5,5 procent.

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2012 till cirka 100,4 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan vi se hur försäljningen fördelar sig på de olika kategorierna hittills under 2013. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 42,1 procent av den totala försäljningen. Kaféer är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 5,6 procent.

Läs mer hos www.visita.se eller www.scb.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.