Lägre produktion inom näringslivet

Under april 2013 så minskade produktionen inom det svenska näringslivet med en dryg procent (1,2) i jämförelse med mars och korrigerat för säsongseffekter. I jämförelse med samma månad förra året minskade produktionen med 0,6 procent i kalenderkorrigerade tal.  

Det var den andra månaden i rad som produktionen minskade. Och det var både produktion av tjänster och inom industrin som det var en nedgång. Svagast utveckling hade industriproduktionen som minskade med 1,7 procent. Tjänsteproduktionen, den största delsektorn, minskade med 0,6 procent medan byggproduktionen ökade med 2,5 procent.

Den senaste tremånadersperioden (februari-april) så ökade däremot produktionen i jämförelse med (november-januari) med 0,2 procent (kalenderkorrigerade och säsongrensade).

Procentuella förändringar i produktionsvolym

SNI 2007 Bransch/Branschgrupp Andel av förädlings-värde 2012 Apr 2013/ Mar 2013 [1] Feb-Apr/ Nov-Jan [1] Apr 2013/ Apr 2012 [2]
B-S exkl. K och O Näringslivet exkl. finans och försäkringsverksamhet 100 -1,2 0,2 -0,6
B-D exkl. 35.2-35.3 Utvinning av mineral, tillverkning och försörjning av el 26,5 -1,1 -0,1 -1,7
F Byggverksamhet 7,9 -2,4 1,8 2,5
E, G-S exkl. K och O Tjänsteverksamhet inkl. vattenförsörjning och avfallshantering exkl.finans- och försäkringsverksamhet 65,6 -1,1 -0,1 -0,6

1) Kalender- och säsongrensade tal.
2) Kalenderkorrigerade tal.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.