Minskat värde på handelsnettot

I juni 2013 uppgick värdet på varuexporten från Sverige till ca 88 miljarder kronor och värdet på importen till Sverige till ca 84 miljarder. Nettot uppgick således till ca 4 miljarder. För juni 2012 var överskottet 9,2 miljarder kronor.

Varuexporten har minskat i värde med 15 procent medan varuimporten minskat med 10 procent jämfört med juni föregående år. Precis som tidigare är det handeln med länder utanför EU som ger överskott – nära 10 miljarder kronor. Handeln med EU-länder gav ett underskott på nära sex miljarder.

Om man rensar statistiken för kalenderpåverkan (lika många arbetsdagar som föregående år) visar handelsnettot ett överskott på 3,5 miljarder kronor för juni 2013 och 4,4 miljarder för maj 2013. För april 2013 var motsvarande värde 5,3 miljarder kronor.

Under det första halvåret uppgick värdet på varuexporten till nära 550 miljarder kronor och importvärdet till drygt 510 miljarder. Handelsnettot för januari – juni 2013 gav därmed ett överskott på ca 38 miljarder kronor. Det är något lägre än samma period 2012 då överskott var 41,7 miljarder.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.