Konsumentprisindex sjönk – inflationen ”ökar”

Från juni till juli 2013 sjönk konsumentprisindex (KPI) med i genomsnitt 0,1 procent. Till nedgången den senaste månaden bidrog prissänkningar (läs realisation) på kläder och skor (-7,4 procent) med 0,4 procentenheter.

Stig Björne

Prishöjningar på drivmedel (2,5 procent) samt paketresor (6,6 procent), vilka bidrog vardera med 0,1 procentenhet uppåt.

Under de senaste tolv månaderna har inflationstakten varit 0,1 procent i juli, vilket är en uppgång sedan juni då den var -0,1 procent. Det är alltså mycket små förändringar. Sett ett år bakåt bidrog högre livsmedelpriser (3,3 procent) med 0,4 procentenheter uppåt. Höjda hyror (2,2 procent) och prishöjningar på restauranger och logi (3,0 procent) bidrog vardera med 0,2 procentenheter uppåt. Det motverkades av minskade räntekostnader (-12,8 procent) som bidrog nedåt med 0,7 procentenheter. Prissänkningar på hemelektronik (-12,0 procent) bidrog nedåt med 0,2 procentenheter.

KPI för juli 2013 var 313,55 (1980=100).

Rensad för effekten av räntesatsförändringar är inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 1,2 procent i juli, vilket är en uppgång från juni då den var 0,9 procent. Från juni till juli sjönk KPIF med i genomsnitt 0,1 procent. Under samma period förra året sjönk KPIF med 0,4 procent.

HIKP-talen (harmoniserat inflationsindex för EU-länderna) för EU-länderna avser juni 2013. Inflationstakten för EU var då 1,7 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 1,6 procent. Under samma period var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 0,5 procent.

Stig Björne 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.