Minskat handelsnetto

Värdet på den svenska varuexporten var drygt 84 miljarder kronor i augusti 2013. Varuimporten uppgick till drygt 80 och handelsnettot uppgick till 3,8 miljarder kronor. I jämförelse med för ett år sedan har både exporten och importen minskat i värde med 11 procent.

Stig Björne

Handelsöverskottet har minskat i värde i jämförelse med för ett år sedan från 4,7 till året 3,8 miljarder kronor.

Som vanligt har Sverige ett överskott med handeln med länder utanför EU – 9,0 miljarder kronor – medan utbytet med länder inom EU gav ett underskott på 5,2 miljarder.

Nu är ju ingenting bara när det gäller statistik. Om man tar bort säsongspåverkan och kalenderpåverkan visar handelsnettot ett överskott på 4,6 miljarder kronor för augusti 2013.

Sett över hela 2013 (jan-aug) var exportvärdet 720,1 miljarder kronor och varuimportvärdet 673,5 miljarder. Både varuexporten och varuimporten har minskat med 9 procent. Överskott uppgick till 46,6 miljarder kronor vilket var 2,6 miljarder mindre än samma period 2012.’

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.