Skuggdirektionen

Dagens Industri har en skapelse som kallas för Skuggdirektionen. Där har man samlat ett antal personer med varierande erfarenhet av penningpolitik och nationalekonomi bland annat Harry Flam (professor i Nationalekonomi), Claes Eklund, Ebba Lindsö (tidigare vd Svenskt Näringsliv), Cecilia Hermansson (Swedbank), Heidi Elmer (Skandiabanken).  

Stig Björne

Harry Flam vill sänka mest:

”Industriproduktionen ser inte bra ut, KI-barometern ser inte bra ut och det är fortsatt dystert för exportindustrin. Kapacitetsgapet kvarstår. Samtidigt är inflationen väldigt låg och inflationsförväntningarna låga enligt alla indikatorer. Det är helt självklart att det finns utrymme för en räntesänkning. Vi bör sänka med 50 punkter (hundradels procentenheter)”.

Ebba Lindsö vill också sänka med 50 punkter:

”BNP har reviderats nedåt, kronan är stark och arbetslösheten är hög. Det finns inga bra argument till varför vi ska ha en högre ränta än Europa. Man kan tycka att en räntesänkning från de här låga nivåerna är en marginell företeelse. Men på marginalen spelar det kanske en roll för möjligheten att få ett jobb för en ungdom som just kommit ut på arbetsmarknaden eller för en 55-åring som har förlorat sitt”.

”Kanske är det så att regeringens utbudsreformer fungerar men att efterfrågan inte är tillräcklig för att pressa ned arbetslösheten. Det kan också vara så att företagen behåller anställda trots att de inte riktigt behövs. Det skulle i så fall kunna vara en förklaring till den svaga utvecklingen av produktiviteten”, spekulerar Klas Eklund, seniorekonom på SEB.

Klas Eklund beskriver läget i den svenska ekonomin som ”tråkigt, trist och höstgrått” och med alltför många indikatorer som ”sladdar”.

Han fortsätter:

”Ombalanseringen av vågskålarna har inte fortsatt och det finns fortfarande utrymme för sänkning. Inflationen ser ut att bli väldigt låg under hela prognosperioden. Lönebildningen är snarast deflationistisk. Det visar att arbetsmarknadens parter inte litar på målet om 2 procents inflation”.

Klas Eklund förordar en sänkning med 25 punkter.

Imorgon kommer Riksbankens räntebesked. Troligen ligger reporäntan kvar.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.