Svenskt Näringslivs prognos

Svenskt Näringsliv har presenterat sin prognos för utvecklingen av svensk ekonomi och näringslivet under år 2014. Man menar att återhämtningen i den svenska ekonomin har påbörjats.

Stig Björne

Den förstärkta utvecklingen kommer från ökad efterfrågan från hushållen och en gradvis förstärkning av den globala ekonomin. Den svenska BNP-tillväxten beräknas bli 2,5 procent 2014 och 3,4 procent 2015. Det ligger kring övriga prognosinstitutet.

Man pekar på att näringslivets investeringar utvecklas svagt och det vore ju inte svenskt näringsliv om man inte pekar på att det ”för företagen är det inte lönsamt att investera”. Enligt organisationens företagarpanel har vinstmarginalerna i företagen har försämrats. Produktionskostnaderna har stigit, men på grund av svag efterfrågan har företagen inte kunnat höja priserna. En förstärkning av den svenska kronan lär ha bidragit till den försämrade lönsamheten.

Man tror att arbetslösheten sjunker men att den strukturella arbetslösheten består. Svenskt Näringsliv menar att trots hög arbetslöshet har företagen svårt att hitta rätt kompetens i tillräcklig utsträckning.

Översikt av delar av Svenskt Näringslivs prognos

  BNP Sysselsättning Arbetslöshet KPIF
2010 6,6 0,5 8,6 2
2011 2,9 2,3 7,8 1,4
2012 0,9 0,6 8 1
2013 1,1 1,1 8 0,9
2014 2,5 1,2 7,7 1
2015 3,4 1,2 7,3 1,6

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.