Småhuspriserna står stilla

Under de senaste tre månaderna december 2013 – februari 2014 i jämförelse med september – november 2013 stod priserna på småhus stilla. Jämför man ett år bakåt i tiden så fortsätter emellertid prisökningen på småhus, fyra procent gick priserna upp i genomsnitt.

Stig Björne

På årsbasis regionalt fördelat steg priserna i 15 av 21 län. Som tidigare under 2013 är det bland annat Västerbotten och Norrbotten där priserna ökat, även Stockholm (som vanligt får man säga). I Västerbottens län ökade priserna med 11 procent, Norrbotten och Stockholm med 7 procent. Priserna föll i Jämtland, Västernorrlands och Gotlands mellan en och tre procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna mellan 6 och 7 procent.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet

Nedan den senaste tremånadersperioden (december 2013 – februari 2014) jämfört med föregående period (september – november 2013) samt föregående år (december 2012 – februari 2013)

  Antal köp senaste period Medelpris senaste period (tkr) K/T-tal senaste period K/T-tal före-gående period K/T-tal före-gående år Förändring i procent från före-gående period Förändring i procent från före-gående år
Län              
Stockholm 1 339 4 050 1,48 1,45 1,38 +2 +7
Uppsala 285 2 590 1,50 1,50 1,47 0 +2
Södermanland 233 1 843 1,44 1,44 1,36 0 +6
Östergötland 405 1 966 1,51 1,51 1,42 0 +6
Jönköping 278 1 553 1,45 1,46 1,41 -1 +3
Kronoberg 141 1 379 1,44 1,40 1,45 +3 0
Kalmar 254 1 424 1,43 1,43 1,42 -1 0
Gotland 66 1 894 1,36 1,41 1,41 -3 -4
Blekinge 172 1 388 1,37 1,42 1,34 -4 +2
Skåne 1 065 2 276 1,39 1,38 1,36 +1 +3
Halland 298 2 540 1,48 1,46 1,40 +1 +6
Västra Götaland 1 316 2 363 1,50 1,50 1,43 0 +5
Värmland 214 1 306 1,49 1,46 1,47 +2 +2
Örebro 249 1 379 1,49 1,54 1,49 -3 0
Västmanland 258 1 771 1,42 1,42 1,36 0 +5
Dalarna 256 1 212 1,50 1,52 1,47 -1 +2
Gävleborg 238 1 242 1,50 1,46 1,47 +3 +2
Västernorrland 192 1 061 1,53 1,61 1,54 -5 -1
Jämtland 101 1 291 1,46 1,56 1,47 -6 -1
Västerbotten 231 1 596 1,65 1,63 1,49 +1 +11
Norrbotten 251 1 343 1,76 1,72 1,65 +2 +7
Storstadsområde              
Stor-Stockholm 1 339 4 050 1,48 1,45 1,38 +2 +7
Stor-Göteborg 787 3 232 1,50 1,49 1,42 +1 +6
Stor-Malmö 481 2 913 1,38 1,33 1,30 +3 +6
Hela landet 7 842 2 264 1,48 1,48 1,42 0 +4

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.