Handelsnettot 5,0 miljarder kronor i februari

Den svenska utrikeshandeln med varor visade ett överskott på 5,0 miljarder kronor under februari i år enligt SCB. Det är en minskning med 0,4 miljarder i jämförelse med för ett år sedan.

Stig Björne

Värdet på varuexporten var 88,7 miljarder kronor och varuimportens till 83,7 miljarder. I jämförelse med för ett år sedan har både exporten och importen ökat. EU-handeln gav ett nettounderskott om 6,5 miljarder kronor medan handeln med länder utanför EU gav ett överskott om 11,5 miljarder. Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 4,6 miljarder kronor för februari 2014 och 4,3 miljarder för januari 2014. För december 2013 var motsvarande värde 4,0 miljarder kronor.

Handelsnettot för december 2013 – februari 2014 gav därmed ett överskott på 10,3 miljarder kronor. För motsvarande månader ett år tidigare noterades ett överskott på 10,1 miljarder kronor.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.