Stig Björne: Bättre för konjunkturutvecklingen

Enligt ALMI:s senaste undersökning av lokala bankkontor och företag ser man en ljusning i konjunkturen. Både bankerna och företagen är fortsatt positiva till konjunkturutvecklingen.

Stig Björne

ALMI:s undersökningar genomförs kvartalsvis av CMA – Centrum för Marknadsanalys AB. Den del av undersökningen som avser bankkontor omfattar telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Företagsundersökningen är baserad på en webbenkät som har besvarats av 508 företagsledare eller ekonomiansvariga i små och medelstora företag. Senaste undersökningen är genomförd under senare delen av mars.

Slutsatserna av undersökningen är att mer 70 procent av bankkontoren tror att konjunkturen kommer att stärkas på ett års sikt. Ungefär lika stor andel av företagen tror på en starkare konjunktur.

En tredjedel av bankkontoren säger att utlåningen till företag ökade under årets första kvartal. Hälften av de svarande tror att utlåningen ökar under det kommande året. När företagen svarar på frågan om lånebehovet svarar 26 procent av företagen att lånebehovet ökade under första kvartalet. På längre sikt tror mer än 30 procent av företagen att lånebehovet kommer att öka. En majoritet av bankkontoren uppger att både utlåningsmarginal och möjligheten för befintliga företag att få lån är oförändrade.

Även bland företagen anser en majoritet att möjligheten att få lån är oförändrad. Det har alltså inte blivit svårare om man ska tro undersökningen. Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Läs mer på www.almi.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.