Hushållens skuldsättning

Riksbanken har i dagarna presenterat en rapport över de svenska hushållens skuldsättning. Rapporten pekar på att hushållens skulder har vuxit kraftigt de senaste åren och är även höga i ett längre perspektiv.

Stig Björne

Riksbankens undersökning använder sig av ny data för att beskriva situationen. Tidigare har man tvingats använda aggregerad data men nu har man med stöd av riksbankslagen samlat in kreditdata från UC (Upplysningscentralen) om samtliga låntagare hos de åtta största bankerna vilket gör undersökningen nästan heltäckande.

Riksbankens undersökning visar skulderna i relation till de disponibla inkomsterna (kallas också skuldkvoten) i juli 2013 var 296 procent för skuldsatta individer och 370 procent för individer med bolån. För skuldsatta hushåll var skuldkvoten 263 procent och för hushåll med bolån 313 procent. Man pekar på att hur man än räknar så är skuldkvoten över 200 procent.

Inte oväntat visar undersökningen att hushåll med bolån har väsentligt högre skulder. Skuldkvoten är i genomsnitt högre än 400 procent i de tre storstadskommunerna. I resten av landet ligger den på ca 300 procent. Riksbanken pekar lite sardoniskt att om ”låntagarna som har minskat sina skulder under denna period fortsätter att minska skulderna i samma takt framöver är de i genomsnitt skuldfria om cirka 100 år”.

Läs hela rapporten

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.