AKU om arbetsmarknaden och sysselsättningen i april 2014

Sysselsättningen på arbetsmarknaden har ökat med mellan 250 000 och 300 000 personer. Det samtidigt som arbetskraften har ökat (dvs antalet personer som finns på arbetsmarknaden).

Stig Björne

Ökningen av arbetskraften gör att den ökade sysselsättningen inte slår igenom i väsentligt lägre arbetslöshet då den fortfarande är hög. I grunden är det positivt att fler finns på arbetsmarknaden och att fler blir sysselsatta. Men det är problematiskt att arbetslösheten fortsatt är hög.

  • Ett valår så förs alltid ingående diskussioner om hur det egentligen ser ut på arbetsmarknaden.
  • Har sysselsättningen ökat och varför?
  • Hur hög är arbetslösheten och kommer den att sjunka?
  • Hur mycket har återverkningarna av finanskrisen påverkat etc?

Beroende hur man vänder på statistiken så får man lite olika svar.

Men det mesta pekar nu på att det ser allt bättre ut på svensk arbetsmarknad. AKU som SCB presenterade härom veckan pekade på att sysselsättningen ökar trendmässigt och ökningen på årsbasis var nästan 80 000 personer (vilket är mycket). Enligt samma undersökning ligger dock arbetslösheten kvar på åtta procent p g a att arbetskraften ökade med ca 75 000 personer. Nettot är alltså runt 5 000 personer.

Korskopplar man AKU med arbetsförmedlingens statistik (och blir helt ovetenskaplig) så tycks ändå arbetslösheten trendmässigt vara på väg nedåt. I maj var ca 360 000 personer arbetslösa (registerbaserat ålder 16-64 år). Enligt deras statistik har arbetslösheten minskat med 0,5 procentenheter på ett år, från 8,2 till 7,7. Och det mesta tyder på att minskningen kommer att fortsätta givet att varsel och andra indikatorer pekar åt rätt håll. Även ungdomsarbetslösheten minskar och ligger enligt arbetsförmedlingen på strax under 14 procent. Det ljusnar på arbetsmarknaden med andra ord.

Arbetsmarknaden i korthet enligt Arbetsförmedlingen

7,7 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,2).3,9 (4,0) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 3,8 (4,2) procent deltog i program med aktivitetsstöd.

Sammanlagt 362 882 personer (383 452)

  • 50 051 personer fick arbete (57 062)
  • 73 224 nya lediga platser anmäldes (63 058)
  • 4 593 personer varslades om uppsägning (5 586)
  • 21 411 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (24 273)
  • 185 421 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (190 198)
  • 177 461 personer deltog i program med aktivitetsstöd (193 254)

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.