Finanspolitiska rådet

Regeringens ekonomiska politik utvärderas löpande av det Finanspolitiska rådet. Varje år genomför man en granskning av den ekonomiska politiken och vilka åtgärder som har genomfört.

Stig Björne

Under våren har man publicerat en rapport som ger hyggligt med beröm till den nuvarande Regeringen. Man anser att den svenska politiken har varit bra under finanskrisen och den därpå följande lågkonjunkturen.  Stimulanserna har kommit i rätt tid och haft bättre effekt i jämförelse med andra länder.

Man anser emellertid att det senaste jobbskatteavdraget (det femte) gör att överskottsmålet för statens finanser inte nås vilket i sin tur ökar sårbarheten vid en ny kris.

Utvecklingen nu – menar man – tyder på att regeringens prognoser är för optimistiska och att det offentliga sparandet blir för litet. Rådet anser dock att de tidigare jobbskatteavdragen har ökat sysselsättningen påtagligt. Hushållens inkomster har också ökat med i genomsnitt tretton procent 2006-2012 samtidigt som inkomstspridningen bara har ökat en aning.

En underlagsrapport till rådet visar att inkomstskillnaderna har ökat mindre sedan 2007 än de gjorde under decennierna innan (det brukar man inte höra i den allmänna debatten).

Rådet har också granskat bostadsmarknaden och vill att det tillsätts en bostadskommission för att se över reavinstskatt hyresreglering, fastighetsskatt och ränteavdragen.

www.finanspolitiskaradet.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.