Sysselsättningen ökar kraftigt

Statistik från SCB:s (AKU) visar att sysselsättningen ökar. Ökningen i maj 2014 i jämförelse med maj 201 3 är hela 78 000 personer och antalet sysselsatta uppgår nu till knappt 4,75 miljoner personer.

Stig Björne

Sysselsättningsgraden uppgick till 65,9%, en ökning med 0,6% jämfört med maj 2013. Bland männen var den 68,2% och bland kvinnorna 63,6%. Antalet personer som ingick i arbetskraften ökade också och är nu 5,16 miljoner personer och det är en ökning om 74 000 personer för samma period.

Ett viktigt tal ökade också och det är antalet arbetade timmar. I maj uppgick det 155,2 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Med hänsyn till kalendern är det en ökning på nästan 3% (2,9) jämfört med maj 2013.

Givet att både sysselsättningen och arbetskraften ökar så påverkas inte arbetslösheten nedåt i den utsträckning man hade kunnat önska. I maj 2014 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 413 000, icke säsongrensat, vilket motsvarar en arbetslöshet på 8,0%. Antalet arbetslösa män var 229 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 185 000.

Andelen som var sysselsatta i åldern 20-64 år var, icke säsongrensat, 79,9% i maj 2014. Bland männen var 81,8% sysselsatta och bland kvinnorna 77,8%. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data på att sysselsättningsgraden har ökat något och då framförallt bland kvinnorna.

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år, icke säsongrensat (originalvärde)

1000-tal

Maj 2014
Antal

Andel procent

Maj 2013
Antal

Andel procent

Förändring sedan Maj 2013 Antal

Minimi-krav för föränd-ring**

1. Befolkningen (=2+3)

7 197

7 149

48

.

Män

3 643

3 616

27

.

Kvinnor

3 554

3 533

22

.

15-24 år

1 205

1 221

‑17

.

20-64 år

5 597

5 560

37

.

2. Arbetskraften (=2a+2b)

5 159

±35

71,7

5 085

±34

71,1

74

*

41

Män

2 714

±26

74,5

2 680

±24

74,1

33

*

30

Kvinnor

2 445

±27

68,8

2 404

±26

68,1

41

*

32

15-24 år

651

±20

54,0

641

±19

52,5

10

23

20-64 år

4 803

±29

85,8

4 765

±27

85,7

37

*

34

2a. Sysselsatta

4 746

±35

65,9

4 667

±34

65,3

78

*

41

Män

2 485

±27

68,2

2 453

±26

67,8

32

*

32

Kvinnor

2 261

±28

63,6

2 215

±26

62,7

46

*

32

15-24 år

487

±19

40,4

469

±18

38,4

19

23

20-64 år

4 470

±30

79,9

4 428

±28

79,6

42

*

36

Anställda

4 261

±40

4 178

±38

82

*

46

Män

2 139

±31

2 096

±30

43

*

36

Kvinnor

2 122

±29

2 082

±28

40

*

33

15-24 år

474

±19

454

±18

21

22

20-64 år

4 050

±36

3 995

±34

56

*

42

Fast

3 524

±39

3 493

±37

31

44

Tidsbegränsat

737

±32

686

±29

51

*

40

Undersysselsatta [1]

306

±21

6,4

332

±21

7,1

‑27

*

25

Män

129

±14

5,2

143

±14

5,8

‑15

16

Kvinnor

177

±16

7,8

189

±15

8,5

‑12

18

15-24 år

96

±12

19,6

99

±11

21,1

‑3

14

20-64 år

284

±20

6,4

311

±20

7,0

‑27

*

24

I arbete

4 371

±40

4 285

±37

86

*

50

Män

2 336

±30

2 298

±28

38

*

37

Kvinnor

2 035

±30

1 986

±29

49

*

38

Arbetade timmar

155 200

±1 600

146 500

±1 500

8 700

*

1 900

Män

88 200

±1 300

83 700

±1 200

4 500

*

1 500

Kvinnor

67 000

±1 100

62 700

±1 000

4 300

*

1 300

2b. Arbetslösa

413

±22

8,0

417

±21

8,2

‑4

30

därav heltidsstuderande

176

±16

182

±16

‑5

22

Män

229

±17

8,4

228

±16

8,5

1

23

Kvinnor

185

±16

7,6

190

±15

7,9

‑5

22

15-24 år

164

±15

25,1

173

±15

26,9

‑9

21

20-64 år

333

±19

6,9

338

±18

7,1

‑5

26

Arbetslösa mer än 6 mån

124

±13

33,8

133

±13

35,8

‑9

17

3. Ej i arbetskraften

2 038

±35

2 065

±34

‑26

41

Män

930

±26

936

±24

‑7

30

Kvinnor

1 109

±27

1 128

±26

‑20

32

15-24 år

554

±20

580

±19

‑26

*

23

20-64 år

795

±29

795

±27

0

34

Latent arbetssökande

89

±13

101

±13

‑12

15

Det outnyttjade arbetskraftutbudet

19 300

± 800

20 400

± 800

‑1 100

1 100

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.