Reporäntan rejält lägre

I veckan beslutade Riksbanken att sänka räntan – och denna gång tog man i rejält. De flesta trodde nog att sänkningen skulle inskränka sig till 0,25 procent men nu tog man i och sänkte med 0,5 procent (känns som att den hade kunnat komma tidigare).

Stig Björne

Riksbanken skriver:

inflationen har blivit lägre än väntat och inflationstrycket bedöms vara tydligt lägre jämfört med bedömningen i april. Riksbankens direktion anser att det krävs en ännu lägre ränta för att inflationen ska stiga mot målet på 2 procent. Reporäntan sänks nu med 0,5 procentenheter till 0,25 procent samtidigt som räntebanan revideras ner påtagligt. Först i slutet av 2015 väntas reporäntan höjas.

Man fortsätter emellertid att peka på att det går bättre i omvärlden och att utvecklingen i Storbritannien och USA är bra samt att återhämtningen i euroområdet väntas fortsätta även om det tar tid. Det globala inflationstrycket är dock lågt och prognosen för styrräntorna i omvärlden har reviderats ner.

Man pekar på att konjunkturen i riket kommer att bli bättre i första hand beroende av en stark hushållssektor och ökande bostadsinvesteringar. När efterfrågan i omvärlden tar fart ökar även tillväxten i de mer exportberoende delarna av näringslivet. En starkare konjunktur leder till stigande efterfrågan på arbetskraft och arbetsmarknadsläget väntas gradvis bli bättre.

Det är – givet hur historien kring inflation ser ut i Sverige – en ganska paradoxal situation. Konjunkturen stärks men samtidigt är inflationen låg och Riksbanken pekar på att det underliggande inflationstrycket bedöms vara tydligt lägre jämfört med i april. Räntan och räntebanan behöver därför vara ännu lägre för att inflationen ska stiga mot målet.

Läs mer på www.riksbanken.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.