Minskade investeringar?

SCB gör med viss periodicitet en investeringsenkät som vänder sig som den svenska industrin. Lite oroväckande visar den att de svenska företags investeringar planerar att minskas.

Stig Björne

I kronor räknar man med en minskning om ca tre procent från 2013. I kronor är den planerade minskningen från 2013 års 54,4 miljarder till årets planerade om 52,8 miljarder kronor.

Volymminskningarna inom industrin beror till stor del på att gruvindustrin planerar att dra ner på investeringarna. Branschen – eller åtminstone de nystartade gruvorna – kämpar med lönsamheten. 2013 investerade gruvföretagen 10,7 miljarder och 2014 väntas företagen investera 8,8 miljarder, en volymminskning på 25 procent. Tillverkningsindustrin som är den största delgruppen bedöms minska med 6 procent och investera 44,0 miljarder.

Majoriteten av branschgrupperna inom tillverkningsindustrin väntas minska sina investeringar. Transportmedelsindustrin väntas minska med 8 procent och investera 7,4 miljarder. Volymminskningar väntas även inom pappersvaruindustrin och livsmedelsindustrin som bedöms minska med 15 respektive 3 procent.

Även fastighetsbranschen väntas minska sina investeringar med ett par procent och investera 66,7 miljarder. Energibranschen väntas däremot öka sina investeringar. Enligt senaste prognosen väntas en ökning från 37,2 miljarder till 42,8 miljarder.

Inom energisektorn har investeringarna ökat sedan början av nittiotalet och under 2013 uppmättes de högsta nivåerna med investeringar på 37,2 miljarder. Enligt SCB håller den positiva trenden håller i sig och investeringarna 2014 väntas uppgå till 42,8 miljarder. Den största ökningen väntas ske inom el- gas- och värmeverk som väntas öka sina investeringar från 32,8 till 38,1 miljarder.

Läs mer på www.scb.se

Undersökningsmetod. Företag med minst 200 anställda totalundersöks det vill säga man. Företag med mellan 20 och 199 anställda undersöks genom ett urval. Företag med 10-19 anställda inom industribranschen skattas utifrån investeringsuppgifter från företag med 20-49 anställda. För vissa branscher urvalsundersöks företag med mellan 5 och 199 anställda.

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.