Osannolik ökning av priserna på svenska småhus och bostadsrätter

Det har varit en nästan osannolik ökning av priserna på svenska småhus och bostadsrätter. Om utvecklingen fortsätter bidrar det till att Riksbanken mfl börjar kallar det en bubbla och att svenskarna är överbelånade. Det lär väl inte bli bättre heller av att Riksbanken valt att sänka reporäntan med en halv procentenhet.

Stig Björne

Redan innan räntesänkningen – under andra kvartalet 2014 – ökade priserna på småhus med tre procent i jämförelse med första kvartalet. Ser man till prisutvecklingen ett år tillbaka så har priserna på småhus i hela landet ökat med fem procent. På ett år sikt – regionalt sett – har priserna ökat i 17 län.

De största prisökningarna har varit i Västerbottens län med 10 procent, följt av Norrbottens län med 8 procent. De län som redovisar sjunkande priser på årsbasis var Jämtlands, Gotlands och Bleking län. I dessa län sjönk priserna 1 procent.

I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna med 7 procent. För Stor-Malmö var prisuppgången något lägre, där steg priserna med 3 procent. Den svenska ”genomsnittsvillan” kostade andra kvartalet 2,3 miljoner kronor.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.