Stig Björne: Avvaktande konjunktur enligt Konjunkturinstitutet

Härförleden presenterade Konjunkturinstitutet sin konjunkturbarometer för juli – den så kallade Barometerindikatorn. Enligt detta sätt att mäta utvecklingen så pekar den på att det inte är någon större förändringar under det senaste halvåret.

Stig Björne

De senaste fem månaderna har indikatorn legat runt det historiska genomsnittet. Förändringen för juli månad var att den minskade till 100,4 från 101,3 i juni. Minskningen beror på att delindikatorerna för hushållen och den privata tjänstesektorn och hushållen minskade något. Indikatorerna för tillverkningsindustri och detaljhandel ökade något.

Häromdagen gick finansministern ut och varnade för att tillväxt i Sverige blir lägre och att kostnaderna för staten riskerar att bli högre. Bland annat utvecklingen i Ukraina och Mellanöstern förblir orosmoment kring hur det ska påverka den globala tillväxten. Med andra ord är det fortsatt osäkert kring utvecklingen framgent.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.