Reporäntan ligger kvar

Som väntat beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på 0,25 procent. Riksbanken tror – precis som tidigare – att det dröjer en bra stund innan räntan höjs. Man tror att det kommer att bli i slutet av nästa år som det kan bli aktuellt.

Stig Björne

Framåt ser man att tillväxten i omvärlden som helhet väntas stiga de närmaste åren och man pekar särskilt på utvecklingen i två viktiga exportländer – USA och Storbritannien. Å andra sidan har konjunkturutsikterna för euroområdet försämrats till följd av en oväntat svag BNP-tillväxt under andra kvartalet och den pågående konflikten i Ukraina. Utvecklingen i EU-området dämpar den redan svaga exportutvecklingen i Sverige vilket i sin tur gör att ökningen av BNP svagare än tidigare prognoser.

Riksbanken pekar dock på att den inhemska konsumtionen och bostadsinvesteringarna fortsätta att öka i god takt. Arbetsmarknaden har utvecklats något bättre än väntat under sommaren och arbetslösheten har börjat minska.

Om inflationen säger man att den under ”de senaste månaderna blivit lite högre än väntat. Prognosen för inflationen i närtid är något uppreviderad till följd av en svagare krona och något högre arbetskostnader.” Liksom i prognosen i juli väntas KPIF-inflationen nå 2 procent i början av 2016.

Man pekar också – som vanligt på att det låga ränteläget innebär fortsatta risker förknippade med hushållens höga skuldsättning och man efterlyser åtgärder från statsmakterna.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.