Ett steg närmare en statsbudget

Nu börjar det klarna hur skattehöjningarna blir för nästa år. Vänsterpartiets partistyrelse har godkänt den del i budgeten som har med skatteförändringar att göra – och det är i princip bara skattehöjningar med undantag för en mindre sänkning av skatten för pensionärer med pensioner under 10 000 kronor per månad.

Stig Björne

Höjningarna omfattar bland annat avtrappning av jobbskatteavdraget på inkomster över 50 000 per månad. Marginalskatten ökar från ca 57 procent till ca 60 procent (styrs också av vilken kommunalskatt man har hur hög marginalskatten är totalt sett, bor man i vissa kommuner blir marginalskatten över 60 procent. Fler får betala statlig inkomstskatt.

Uppräkningen av gränsen för statlig inkomstskatt begränsas. Idag räknas den upp med förändringen i konsumentprisindex plus två procentenheter. Enligt överenskommelsen ska uppräkningen bara ske med KPI vilket ger en skattehöjning för de mer högre lön än ca 36 000 med knappt  200 kronor i månaden.

Sänkningen av de sociala avgifterna för unga tas bort vilket ger skatteintäkter (skattehöjning för företagen med unga anställda)  – när höjningen slagit igenom fullt ut – med 18,8 miljarder kronor. Begränsningar av avdragsrätt för privat pensionssparande – från 12000 per år till 1800 kronor per år.

Mer om detta

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.