Varför sjunker inte boräntan mer?

Det blir allt billigare för bankerna att låna pengar. Trenden får upplåningsräntorna (kostnaden för bankerna) har varit sjunkande en längre tid. Många banker har också sänkt räntorna men inte i närheten av vad deras egna kostnader har minskat (framför allt gör man det senare så man tjänar pengar ”under tiden”).

Villägarnas Daniel Liljeberg säger till DI att ”sänkningen är för liten – och kommer för sent. Han pekar också på kraftigt höjda marginaler för bankerna.

Han har summerat utvecklingen sedan början och den visar bland annat att exempelvis SBAB har sänkt den rörliga boräntan med 32 punkter, eller 0,32 procentenheter, har upplåningsräntorna sjunkit betydligt mer. Stibor har sjunkit med 51 punkter, 2-åringen med 113 punkter och 5-åringen med 173 punkter.

”Det är oklart exakt hur bankernas upplåningskorg ser ut, men hur man än räknar så har deras upplåningskostnad fallit kraftigt i år.”

Det är utan tvekan så att bankernas marginaler på bolån har ökat den senaste tiden. Under första kvartalet 2014 var nettomarginalen, enkelt uttryckt bankernas vinst på nya 3-månders bolån, 0,61 procentenheter, enligt Finansinspektionen. De ökade vinsterna för bankerna talar också sitt tydliga språk.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.